Leaderboard for July 25 - Aug 1

Learners Rank
Madhushree Ganiga 1
Dattha Prasad 2
SHREEDHAR HEBBAR 3
Hariprasad Poojary 4
R C BHAVANA 5
Manoj M 6
Mohammed Tariq 7
melson mascarenhas 8
HEGDE AISHWARYA 9
Akshata K 10
sandesh n 11
Natesh S 12
karthik k 13
yashodha k 14
Nithesh Kumar 15
Seemanthini Kusha Putane 16
RITHESHA G 17
Praseedha Praveen Kalbhavi 18
Divya Kamath 19
Ashwini A 20
Learners Rank
VANDANA MOHAN GOUDA 1
Chandana I 2
Sudhanva A 3
Nandini Krishnamurthy 4
Hithaishi jain k.s 5
Manjunath Muttalgeri 6
Deekshith Shetty 7
Janavika C 8
Varsha k 9
Kavya K Kamath 10
M Shraddha Rao 11
Rekha Bhandary 12
ANAND WALISHETTAR 13
Nandana p 14
darshan kerit 15
shreya shetty 16
Ankitha H 17
Vignesha AJ 18
Sowbhagya K 19
Neha Shetty 20

Leaderboard for July 25 - Aug 1

Learners Rank
Madhushree Ganiga 1
Dattha Prasad 2
SHREEDHAR HEBBAR 3
Hariprasad Poojary 4
R C BHAVANA 5
Manoj M 6
Mohammed Tariq 7
melson mascarenhas 8
HEGDE AISHWARYA 9
Akshata K 10
sandesh n 11
Natesh S 12
karthik k 13
yashodha k 14
Nithesh Kumar 15
Seemanthini Kusha Putane 16
RITHESHA G 17
Praseedha Praveen Kalbhavi 18
Divya Kamath 19
Ashwini A 20
Learners Rank
VANDANA MOHAN GOUDA 1
Chandana I 2
Sudhanva A 3
Nandini Krishnamurthy 4
Hithaishi jain k.s 5
Manjunath Muttalgeri 6
Deekshith Shetty 7
Janavika C 8
Varsha k 9
Kavya K Kamath 10
M Shraddha Rao 11
Rekha Bhandary 12
ANAND WALISHETTAR 13
Nandana p 14
darshan kerit 15
shreya shetty 16
Ankitha H 17
Vignesha AJ 18
Sowbhagya K 19
Neha Shetty 20